28 triệu khách thông qua các cảng hàng không trong quý I/2024

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, quý I/2024, các cảng hàng không trực thuộc ACV đã thực hiện tốt công tác khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.
0:00 / 0:00
0:00
Hành khách tự làm thủ tục check in tại sân bay.
Hành khách tự làm thủ tục check in tại sân bay.

Theo đó, sản lượng cất/hạ cánh đạt 172.638 lượt/chuyến; chiếm 23% kế hoạch năm; giảm 3,9% so cùng kỳ 2023; sản lượng hành khách đạt 27.936.904 khách, chiếm 23,7% kế hoạch năm; tăng 1%; sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 349.631 tấn, chiếm 26,3% kế hoạch năm; tăng 22,6%.

ACV đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, cân đối vĩ mô, thực hiện hiệu quả các nguồn lực để phục vụ đầu tư phát triển. Các chỉ số doanh thu, chi phí được kiểm soát tốt, bám sát kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu quý I đạt 5.165 tỷ đồng, chiếm 25,5% kế hoạch năm, tăng 12% so cùng kỳ 2023; tổng chi phí đạt 2.268 tỷ đồng, chiếm 20,8% kế hoạch năm, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 2.897 tỷ đồng, chiếm 31% kế hoạch năm, tăng 78%.