Pin nào bị cấm mang lên máy bay?

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông báo triển khai cấm vận chuyển pin lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium ảnh hưởng tới an toàn bay trên tất cả chuyến bay của hãng theo Chỉ thị số 4721/CT-CHK ngày 28-10-2019 của Cục Hàng không Việt Nam. Cụ thể:

Pin nào bị cấm mang lên máy bay?

- Pin lithium bị hư hỏng hoặc các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất đều bị cấm mang lên máy bay.

- Các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium không bị hư hỏng nhưng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất chỉ được phép mang dưới dạng hành lý xách tay và tắt nguồn, cấm vận chuyển dưới dạng hành lý và hàng hóa ký gửi. Hành khách mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin lithium nằm trong danh sách bị nhà sản xuất triệu hồi dưới dạng hành lý xách tay phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay và trong toàn bộ thời gian bay.

- Các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất, nhưng đã được thay pin bởi nhà sản xuất và không nằm trong danh sách bị triệu hồi thì không bị cấm vận chuyển.

- Hành khách cần thông báo ngay cho tiếp viên hàng không khi phát hiện các thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc, nóng trên tàu bay. Hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt theo quy định.