Nhận mã xác thực (OTP) qua email

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, từ ngày 29/10, Trung tâm thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID-BHXH số từ gửi tin nhắn sang gửi thư điện tử (email). Việc thay đổi này áp dụng với các nội dung thông báo sau:

- Thông báo nộp thành công hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (gồm cả đăng ký cho con).

- Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

- Thông báo mã xác thực (OTP).

- Thông báo nộp thành công hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân.

- Thông báo cho đơn vị/cá nhân khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong.

Trường hợp người dân chưa có thông tin email khi đăng ký giao dịch điện tử, BHXH các tỉnh thông tin, hướng dẫn người dân bổ sung để nhận thông báo, OTP khi thực hiện giao dịch điện tử trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Trước đó, BHXH Việt Nam ra thông báo cảnh báo hiện tượng nhắn tin lừa đảo hưởng bảo hiểm thất nghiệp để lấy thông tin cá nhân, lấy cắp tài khoản, đồng thời tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua số hotline 1900.9068 để tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời.