Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Gửi xe ô-tô ở bãi trông xe nhưng khi nhận lại tôi phát hiện bị mất logo, tuy nhiên, chủ bãi xe từ chối bồi thường vì cho rằng họ không bảo đảm xe tôi gửi trước đó có đầy đủ phụ kiện. Xin hỏi Thời Nay, trong trường hợp này, phía bên nhận trông xe có phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tôi không? (Lê Khánh, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Việc gửi giữ xe ở các bãi xe thường thể hiện qua vé xe hay đôi khi không có vé mà chỉ qua lời nói. Trường hợp này có thể xem là giao dịch dân sự theo Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, các giao dịch này mang ý nghĩa là hợp đồng gửi giữ tài sản giữa hai bên (hợp đồng có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản).

Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định nghĩa vụ của bên giữ tài sản. Cụ thể, bên nhận giữ phải bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ; chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết; thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn...

Với trường hợp của bạn, việc yêu cầu bồi thường từ chủ bãi xe sẽ khó có thể bảo đảm. Mặc dù trong luật đã ghi rằng phải trả lại tài sản “đúng tình trạng như khi nhận giữ”, nhưng tình trạng phụ kiện thường không hề được thể hiện trên những tờ vé xe. Vì thế, nhiều trường hợp quản lý của bãi xe sẽ phủ nhận trách nhiệm nếu như chiếc xe bị mất phụ tùng. Do đó, rút kinh nghiệm bạn nên tìm những bãi xe có camera để gửi. Bởi nếu xảy ra sự việc còn có thể trích xuất camera để tìm ra lỗi thuộc về bên nào. Ngoài ra, việc chụp hình tình trạng xe khi gửi tại bãi cũng có thể dùng làm căn cứ để yêu cầu các chủ bãi xe bồi thường.