Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Tôi ra rạp xem phim “Lật mặt 7” thì thấy phim được dán nhãn K. Xin hỏi Thời Nay, phim chiếu rạp tại Việt Nam có mấy mức phân loại? (Nguyễn Thanh Thức, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội).

Thời Nay

Theo quy định tại Điều 32 Luật Điện ảnh năm 2022, thì phim được phân loại nội dung để phổ biến phù hợp với độ tuổi người xem hoặc không được phép phổ biến như sau:

Loại P: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;

Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;

Loại T16 (16+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;

Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;

Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;

Loại C: Phim không được phép phổ biến.

Hiện nay việc phân loại, tiêu chí, được hướng dẫn rõ tại Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL. Về phân loại phim thì có 6 phân loại từ thấp đến cao, tiêu chí để phân loại thì được xếp thành 7 nhóm tiêu chí: tiêu chí về chủ đề, nội dung, về bạo lực, về khỏa thân, tình dục, về kinh dị...

Như vậy, phim “Lật mặt 7” được phân loại là phim loại K (theo tiêu chí tuổi) đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng được vào xem phim này, riêng người dưới 13 tuổi đi xem, thì phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. So với Luật cũ, Luật Ðiện ảnh mới đã bổ sung thêm loại K tức phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ. Ðây là lần đầu tiên văn bản luật của Việt Nam đề cập trực tiếp đến trách nhiệm của cha mẹ trong việc xem phim cùng con, hỗ trợ, giám sát và hướng dẫn con thưởng thức tác phẩm điện ảnh.