Hỏi & Đáp

Thứ Bảy, 23-05-2020, 15:53

Bạn đọc:

Tôi được biết, học sinh (HS) học trung học cơ sở (THCS) nếu chuyển sang học nghề thì sẽ được miễn học phí. Xin hỏi Thời Nay, thủ tục để nhận chính sách miễn giảm này như thế nào? (Nguyễn Đăng Quỳnh, huyện Thuận Châu, Sơn La).

Thời Nay:

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả HS tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp) được miễn học phí đào tạo nghề. Còn học phí chương trình văn hóa, ngoại ngữ, tin học, chi phí sử dụng các phòng thực hành hay học tập thực tế tại doanh nghiệp, học viên vẫn phải đóng, mức đóng tùy theo quy định của từng trường.

Về trình tự, trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, học viên làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cơ sở giáo dục.

Nếu HS học trong các trường công lập, Phòng Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả. Sở Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho HS, học viên học tại các cơ sở giáo dục khác do Sở quản lý hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả.

Với HS học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho HS.

.