Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương từ dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Theo đó, giao bổ sung 6.389 tỷ đồng cho Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La, chi tiết theo ngành, lĩnh vực tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg. Giao bổ sung 5.457,739 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Văn phòng Trung ương Đảng; các bộ: Công an, Giao thông vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang để thực hiện nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20/4/2024 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công.