Giảng dạy các kỹ năng thiết yếu cho gần 8.000 sinh viên

Chương trình giáo dục quản lý tài chính do Visa cùng Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) đã mang đến các kỹ năng thiết yếu cho gần 8.000 sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
Giảng dạy các kỹ năng thiết yếu cho gần 8.000 sinh viên

Trong hai tháng triển khai, các buổi đào tạo trực tuyến và trực tiếp đã trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng quản lý tài chính cho sinh viên tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các giảng viên đã truyền thụ những kiến thức cơ bản về thiết lập ngân sách và quản lý chi tiêu, đồng thời, đưa ra lời khuyên giúp sinh viên có được sự hiểu biết đúng đắn về cho vay và tín dụng cũng như những sản phẩm tài chính hiện có trên thị trường Việt Nam.

* Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức học phí của năm học 2022-2023 như mức thu của năm học 2021-2022. Theo đó, sinh viên đã nộp học phí theo mức thu mới thì sẽ cấn trừ vào khoản học phí học kỳ II hoặc có thể liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính trường để nhận lại. Như vậy, với mức thu như năm 2021-2022, học phí các ngành hệ đại trà có mức từ 9-11 triệu đồng/năm, sinh viên sẽ được trả cao nhất là 13 triệu đồng. Đối với hệ chất lượng cao học phí năm 2021-2022 là 36 triệu đồng/năm, sinh viên sẽ được trả 24 triệu đồng.

* Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 98,7%, tăng 0,35% so với năm học trước. Như vậy, Hà Nội có hơn hai triệu học sinh, sinh viên có bảo hiểm y tế. Năm học 2022-2023, UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, coi đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân liên quan.