Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Trong tháng này, để kịp đơn hàng nên phân xưởng của tôi ai cũng làm thêm giờ. Xin hỏi Thời Nay, lương làm thêm giờ của chúng tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không? (Vương Thị Hiền, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Thời Nay:

Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm với mức như sau với ngày thường: Mức nhận ít nhất bằng 150%. Trong đó, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo điểm a, khoản 3, Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể:

- Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng.

- Phụ cấp lương là các khoản để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động…

- Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Tuy nhiên, tiền lương làm thêm giờ lại là khoản tiền không xác định được mức cụ thể, bởi doanh nghiệp sẽ trả lương theo thời gian làm việc thực tế, người làm nhiều được hưởng nhiều, người làm ít được hưởng ít. Do đó, tiền lương làm thêm giờ sẽ thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 4 Thông tư 47, được hiểu là khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Như vậy, khi nhận tiền lương làm thêm giờ, người lao động sẽ không phải đóng BHXH.