Gần 30 nghìn lao động sang Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 là 12.430 lao động, trong đó có 2.710 lao động nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Gần 30 nghìn lao động sang Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm

Tính cả quý I, 4 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 48.363 lao động (14.193 lao động nữ), đạt 38,69 % kế hoạch năm nay.

Các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam lần lượt là Nhật Bản: 29.665 lao động, Đài Loan (Trung Quốc): 14.908 lao động, Hàn Quốc: 815 lao động, Trung Quốc: 535 lao động, Singapore: 393 lao động, Rumani: 320 lao động, Thailand: 295 lao động, Macao (Trung Quốc): 182 lao động, Ả-rập Xê-út: 214 lao động, Hungary: 164 lao động và các thị trường khác.