Sẽ tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ Hai, 25-10-2021, 16:58
Nguồn: baochinhphu.vn

Triển khai nghiêm túc Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Riêng trong quý IV/2021, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát để tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng số thủ tục hành chính thuế thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia lên 180 thủ tục.

Gửi hồ sơ doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc trước ngày 26/10

Văn phòng SPS Việt Nam đã ban hành Công văn số 221/SPS-BNNVN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan chức năng liên quan về việc “đề nghị triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc”. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc; gửi hồ sơ đăng ký về Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trước ngày 26/10/2021.

.