Phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo thứ tự ưu tiên

Thứ Năm, 21-10-2021, 16:17
Nguồn: baochinhphu.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn 6926/BKHĐT-TH về nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, nguyên tắc phân bổ vốn NSNN năm 2022 nhằm thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp quy hoạch quốc gia; kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Phân bổ vốn NSNN năm 2022 phải phù hợp khả năng bố trí nguồn lực ĐTC và giải ngân thực tế, tránh dàn trải, lãng phí, trong đó tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng... Đặc biệt, chỉ bố trí vốn cho dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật ĐTC và các văn bản pháp luật  tại văn bản này. 

Giám sát việc gia hạn tạm nhập tái xuất đối với nhiên liệu hàng không 

Thực hiện Nghị quyết 124/NQ-CP về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất (TNTX) do Chính phủ ban hành ngày 6/10/2021, Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc thực hiện gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu cung ứng hàng không TNTX. Cụ thể, các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa thể thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP được gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam tới hết tháng 12/2021. Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện công tác giám sát theo quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra bảo đảm các điều kiện về giám sát hải quan.

Công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số - DTI 2020

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2020 (DTI 2020). Đây là năm đầu Bộ TT&TT thực hiện đánh giá chỉ số chuyển đổi số thông qua khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến. Với 0,4944 điểm, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI 2020 ở khối cấp bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tiếp theo là các đơn vị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (0,4932 điểm), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (0,4701 điểm), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (0,4643 điểm) và Bộ Y tế (0,4582 điểm)...

.