Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi

Thứ Năm, 06-05-2021, 15:23
Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

Theo đó, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí kể từ ngày 17-5-2021 đến hết 31-12-2021. Cụ thể, đối với thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế), mức phí 5.700.000 đồng/cơ sở/lần được giảm 50% chỉ còn 2.850.000 đồng. Thẩm định chỉ định, thừa nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi, mức phí 5.900.000 đồng/phòng/lần sẽ được giảm xuống chỉ còn 2.950.000 đồng… 

Tổng thu NSNN do ngành thuế thực hiện tăng 5,9%

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 4-2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành thuế thực hiện ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, thu từ cả ba khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so cùng kỳ và đạt tiến độ khá so dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước đạt 53.191 tỷ đồng, tăng 3,3% so cùng kỳ; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, đạt khoảng 109.541 tỷ đồng, tăng 37,2% so cùng kỳ. 

Hướng dẫn mới về giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối. Theo đó, TCTD được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với TCTD được phép khác. Giao dịch ngoại tệ thực hiện qua phương tiện điện tử, điện thoại do các bên tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp quy định của pháp luật. TCTD được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17-5-2021.

.