Cần duy trì sự bền vững về tài khóa và nợ vay

Thứ Hai, 21-09-2020, 16:39
Ảnh minh họa

Theo Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 9-2020 của Ngân hàng Thế giới (WB), trong tháng 8, Việt Nam duy trì được thặng dư thương mại hàng hóa với mức thặng dư hằng tháng là 3,5 tỷ USD, đóng góp vào mức thặng dư 11,9 tỷ USD trong tám tháng năm 2020. 

Theo WB, Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp ứng phó dịch Covid-19 bằng cách tăng chi tiêu công, do vậy đã dần dần làm giảm dư địa tài khóa. Trong tương lai, Chính phủ cần kích thích khả năng phục hồi trong ngắn hạn và duy trì sự bền vững về tài khóa và nợ vay trong dài hạn.

Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6 - 6,5%

Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng và phương án chỉ đạo điều hành đến cuối năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6 - 6,5%. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương, Chính phủ thống nhất giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp phương án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

.