Khởi động Chương trình STEM Membership

Samsung Việt Nam vừa khởi động Chương trình STEM Membership nhằm tìm kiếm và đào tạo nhân tài ưu tú trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Khởi động Chương trình STEM Membership

STEM Membership là chương trình tìm kiếm và đào tạo học sinh THPT chuyên xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tại các quốc gia, nhằm tạo nguồn nhân lực công nghệ tương lai. Trải qua quá trình chọn lọc hồ sơ và tiến hành phỏng vấn, chương trình đã lựa chọn được 10 học sinh xuất sắc bao gồm bốn học sinh đến từ Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ba học sinh đến từ Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội và ba học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

* Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ đạt gần 32,5%, tăng hơn 17% so với năm 2022. Tỷ lệ giảng viên có học hàm giáo sư là 0,77%, tỷ lệ giảng viên có học hàm phó giáo sư là 6%. Toàn ngành đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên; đồng thời chú trọng phát triển năng lực của giảng viên về phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin.

* Trường đại học VinUni và Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị thông minh và giải pháp mới cho sức khỏe cộng đồng. NUS và VinUni sẽ hợp tác trong việc nâng cao cơ hội học tập đa dạng cho các sinh viên tài năng thông qua việc thiết kế các lộ trình và chương trình học mới. Trao đổi nghiên cứu liên ngành, tìm kiếm các cơ hội thương mại hóa công nghệ. Bên cạnh việc đào tạo nhân tài, một trong những trọng tâm của VinUni là nghiên cứu thúc đẩy để đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững, tăng năng suất lao động của doanh nghiệp, ngành kinh tế và quốc gia.