Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Vợ chồng tôi cưới nhau và có đăng ký kết hôn tại phường. Trải qua nhiều lần chuyển nhà nên tôi đã làm mất Giấy đăng ký kết hôn. Xin hỏi Thời Nay nếu làm mất giấy này thì có được cấp lại không và cơ quan nào sẽ thực hiện việc cấp lại? (Lê Tú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời Nay

Theo Điều 24 Nghị định 123/2015 có quy định điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử.

Cụ thể, việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Người yêu cầu đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Việc đăng ký lại kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Về thẩm quyền cấp lại giấy đăng ký kết hôn thì theo khoản 1, Điều 25 Nghị định 123/2015 quy định UBND cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn.

Do đó, trường hợp của bạn nếu đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1/1/2016 và sổ đăng ký kết hôn bị mất thì được cấp lại. Theo đó, vợ chồng bạn có thể liên hệ UBND cấp xã nơi đăng ký kết hôn trước đây hoặc UBND xã nơi bạn đang thường trú để được thực hiện việc đăng ký và cấp lại Giấy đăng ký kết hôn.