Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Tôi được biết, từ ngày 15/2, học sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS có thể được xét công nhận tốt nghiệp. Xin hỏi Thời Nay, tôi đã học xong cách đây ba năm thì hồ sơ cần những gì? (Đỗ Văn Khoa, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

Thời Nay:

Theo Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS chính thức có hiệu lực ngày 15/2/2024 thì học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

- Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

- Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

Cũng theo Quy chế này, đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp là học bạ học sinh. Tuy nhiên, theo thư Khoa gửi thì bạn đã học xong cách đây ba năm nên hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của bạn sẽ phải chuẩn bị giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

- Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9.

Trường hợp bị mất bản chính học bạ hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi bạn đã học hết lớp 9.