Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Công ty tôi năm nay thưởng Tết cho nhân viên bằng hiện vật thay cho tiền mặt. Xin hỏi Thời Nay như vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (Trần Thị Lệ Hà, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập năm 2012 và Nghị định số 65/2013 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong đó, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, khi được công ty thưởng Tết bằng hiện vật chẳng hạn như điện thoại thông minh, ti-vi, xe máy… thì người lao động vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và giá trị hiện vật quy ra tiền đến mức phải nộp thuế. Giá trị hiện vật được chứng minh qua hóa đơn, chứng từ, nếu không có hóa đơn chứng từ thì sẽ dựa trên giá thị trường của hiện vật.

Nếu mức thu nhập hằng tháng của bạn chưa đến mức phải đóng thuế nhưng tháng Tết được thưởng bằng hiện vật nếu tổng thu nhập trong tháng đó bao gồm tiền lương, tiền công và giá trị hiện vật quy ra tiền sau khi giảm trừ gia cảnh đến mức phải nộp thuế thì tháng đó bạn phải đóng thuế. Sau đó, khi đến kỳ quyết toán thuế cuối năm, cơ quan thuế sẽ tính toán lại nếu thu nhập trung bình một năm sau khi giảm trừ gia cảnh mà chưa đến mức phải chịu thuế thì bạn sẽ được hoàn tiền thuế bạn đã đóng, nếu đến mức phải đóng thuế theo quy định, bạn mà còn thiếu thì sẽ phải đóng bù tiền thêm.