Hà Nội: Tăng cường phòng, chống cháy nổ

NDO - Theo Công văn số 2389/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố mới được ký ban hành, thành phố Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý trong trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với các đơn vị, địa phương để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội: Tăng cường phòng, chống cháy nổ

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC, nhất là việc vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chưa có “lối thoát nạn thứ hai” phải mở “lối thoát nạn thứ hai”. Hà Nội cũng yêu cầu xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Việc lựa chọn và xây dựng mô hình xong trước ngày 15/8. Sau sáu tháng triển khai, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí và xem xét nhân rộng.