Viglacera chia cổ tức 15%

Ngày 26/4/2022, Tổng công ty Viglacera tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022. 

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng trong năm 2021, Viglacera vẫn đạt 1.541 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 54% so kế hoạch được ĐHCĐ giao. Với kết quả trên, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến là 15%, tăng 3% so kế hoạch.

Năm 2022, Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức năm 2022 tăng lên 16%. Ngoài việc tập trung thực hiện dự án Nhà máy gạch Viglacera Eurotile đúng tiến độ, Viglacera tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án Nhà máy kính siêu trắng Phú Mỹ giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày.

Đáng chú ý, hiện tại Viglacera đã được cổ phần hóa và gần như được Gelex mua lại. Tiền thân cũng là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1990, năm 2010 Gelex được cổ phần hóa và thoái hết vốn năm 2015. Nhờ việc đẩy mạnh tái cấu trúc sâu rộng, phát triển thêm các lĩnh vực, đến nay tổng tài sản Gelex tăng 12,4 lần, lợi nhuận trước thuế tăng từ 574 tỷ đồng lên 2.057 tỷ đồng.