Nhập khẩu thêm 2,5 triệu m3 xăng dầu

Bộ Công thương cho biết, trước mắt trong quý II/2022, nguồn cung xăng dầu trong nước sẽ được bảo đảm thông qua việc tăng cường nhập khẩu mặt hàng này.

Nhập khẩu thêm 2,5 triệu m3 xăng dầu

Bộ sẽ phân giao lại tổng nguồn và hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu bổ sung cho các thương nhân kinh doanh đầu mối. Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối sẽ được phân giao chỉ tiêu nhập khẩu khoảng 2,4 - 2,5 triệu m3 xăng dầu, gồm lượng xăng dầu thiếu hụt do sản xuất trong nước không đạt kế hoạch sản lượng và 20% lượng nhập khẩu bổ sung để bảo đảm nhu cầu phục hồi kinh tế.

Bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu trong nước và đến giữa tháng 5/2022 sẽ xây dựng phương án phân giao tổng nguồn cụ thể cho sáu tháng cuối năm 2022. Bộ Công thương lưu ý, số lượng xăng dầu kinh doanh tạm nhập, tái xuất không tính vào lượng nhập khẩu xăng dầu giao bổ sung tại quyết định này.

Hướng dẫn về sản xuất thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc

Bộ Công thương cho biết, từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (https://cifer.singlewindow.cn). Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu phải mở tài khoản và đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc tại website trên.

Đối với mặt hàng thuộc nhóm chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân, cơ sở sản xuất cần được thẩm định về điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi chuyển đăng ký tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Bộ Công thương lưu ý doanh nghiệp cần tra cứu theo mã HS tại tính năng “Product type query” để biết về phân loại hồ sơ đối với mặt hàng dự kiến đăng ký xuất khẩu. Đối với sản phẩm được phân loại “Yes” đối với yêu cầu “Official recommendation”, hồ sơ sẽ cần phải đăng ký thông qua Bộ Công thương. Trong thời gian bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Công thương sẽ rà soát thông tin, công bố với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam.