Tăng giá nước sạch từ năm 2022

PHẠM NGỌC
Thứ Sáu, 17-12-2021, 11:19

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết ngày 1/1/2022, giá nước sẽ tăng từ 400-1.200 đồng/m3. Giá nước trên chưa bao gồm thuế GTGT và chỉ áp dụng cho định mức 4m3/người/tháng. Trường hợp sử dụng vượt định mức thì tùy vào số lượng sử dụng sẽ có mức giá cao hơn. Số định mức nước sẽ được tính trên số nhân khẩu thường trú, tạm trú theo quy định.

Như vậy, với định mức nước cơ bản mà người dân TP Hồ Chí Minh đang được cấp là 4m3/người/tháng sẽ tăng từ 6.300 đồng thành 6.700 đồng/m3. Riêng những hộ dân cư trên địa bàn có giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sẽ điều chỉnh từ 6.000 đồng thành 6.300 đồng/m3.

Đồng thời, với định mức nước sử dụng từ 4 m3 đến 6 m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 12.100 đồng thành 12.900 đồng/m3. Với định mức sử dụng trên 6 m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 13.600 đồng thành 14.400 đồng/m3.

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể sẽ điều chỉnh từ 12.300 đồng thành 13.000 đồng/m3. Đơn vị sản xuất sẽ điều chỉnh từ 11.400 đồng thành 12.100 đồng/m3. Đơn vị kinh doanh, dịch vụ sẽ điều chỉnh từ 20.100 đồng lên 21.300 đồng/m3.

Đại diện Sawaco cho biết, việc tăng giá nước không khiến người dân bị ảnh hưởng quá nhiều. Chẳng hạn ở định mức cơ bản, một hộ dân nhà bốn người sử dụng dưới 15 m3 (không vượt qua định mức 4 m3/người/tháng) thì số tiền tăng thêm chỉ vào khoảng 6.000 đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, từ năm 2022 Sawaco cũng được UBND TP Hồ Chí Minh giao thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thông qua hóa đơn tiền nước. Số tiền thu hộ sẽ căn cứ khối lượng nước sạch tiêu thụ hằng tháng với mức giá dịch vụ theo quy định.

Hiện nay, phí dịch vụ thoát nước của năm 2021 thay cho phí bảo vệ môi trường là 10% nhưng kể từ năm sau mỗi năm sẽ tăng thêm 5%. Cụ thể, lộ trình thu từ năm 2022 là 15%, năm 2023 là 20%, năm 2024 là 25% và năm 2025 về sau là 30% trên hóa đơn nước mà người dân sử dụng.

Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước Sawaco sẽ phải tiếp tục đóng phí bảo vệ môi trường. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được để lại 1% dành chi trả cho dịch vụ đi thu, đóng các loại thuế và nghĩa vụ tài chính (nếu có). Phần còn lại nộp vào ngân sách để đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước.

Theo Sawaco, trong thời gian qua, để chia sẻ những khó khăn với người dân TP Hồ Chí Minh trong tình hình dịch bệnh, đơn vị đã miễn 100% tiền nước trong sáu tháng (từ tháng 6 đến hết tháng 12/2021) cho hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng dịch, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố. Riêng khách hàng sử dụng nước sinh hoạt được giảm giá 10% trên hóa đơn tiền nước trong các tháng 9, 10, 11. Việc giảm giá này cũng áp dụng cho doanh nghiệp theo “Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố.

.