Tăng cường an toàn giao thông cho học sinh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Tăng cường an toàn giao thông cho học sinh

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, tổ chức giảng dạy hiệu quả bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt Chương trình phối hợp ngành giáo dục về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; tăng cường phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên ô-tô, mô-tô, xe máy và các phương tiện khác; bảo đảm mỗi trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học mỗi học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền, phổ biến về trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, phối hợp với ngành giáo dục hướng dẫn tổ chức cho các nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua chấp hành pháp luật về giao thông. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh.