Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Xin hỏi Thời Nay thời hạn thanh toán bồi thường bảo hiểm xe máy là bao lâu? (Nguyễn Kim Khúc, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định về thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường như sau:

- Thời hạn yêu cầu bồi thường là một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.

- Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

- Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.

Theo đó, căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định 03/2021/NĐ-CP nêu trên thì thời hạn thanh toán bồi thường bảo hiểm xe máy là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.