Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Em đang học ngành y và đã thực hiện vay vốn dành cho học sinh, sinh viên khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, em vẫn phải thực hành tại cơ sở khám bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề. Xin hỏi Thời Nay, em có được tiếp tục vay nữa không và thời hạn trả nợ tối đa là bao lâu? (Vũ Tuấn Linh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Thời Nay:

Theo Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam là đối tượng được hỗ trợ vay vốn sinh viên.

Riêng đối với học sinh sinh viên Y khoa, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã tốt nghiệp (nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp) các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành Y được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong thời gian thực hành tại cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg ngày 2/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong Sổ vay vốn. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.