Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Tôi năm nay 40 tuổi và được biết tôi thuộc nhóm đối tượng sẽ phải đổi Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong năm 2023. Xin hỏi Thời Nay thông tin này chính xác không? (Lê Huyền, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thời Nay:

Công dân Việt Nam được cấp thẻ CCCD lần đầu khi đủ 14 tuổi trở lên. Nếu CMND có giá trị sử dụng 15 năm thì CCCD lại có giá trị sử dụng đến những độ tuổi nhất định, đến độ tuổi đó bắt buộc người dân phải đi đổi thẻ CCCD mới.

Điều 21 Luật CCCD 2014 có quy định về độ tuổi phải đổi thẻ CCCD. Theo đó, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước những độ tuổi quy định trên thì vẫn còn giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo đó, tính đến năm 2023 thì những người sinh vào các năm 1998, 1983 và 1963 đã lần lượt trở thành công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Như vậy, những người thuộc các năm sinh trên bắt buộc phải đổi thẻ CCCD mới (tức CCCD gắn chíp) trong năm 2023 và bạn thuộc nhóm người này.

Tuy nhiên, nếu những người sinh vào các năm trên đã đổi thẻ CCCD mới từ năm 2021 thì vẫn được tiếp tục sử dụng thẻ này cho tới độ tuổi cần đổi thẻ tiếp theo. Đặc biệt, đối với người sinh năm 1963 đã đổi thẻ CCCD mới từ năm 2021 sẽ được sử dụng thẻ cho đến khi qua đời.

Bên cạnh đó, tại Điều 23 Luật CCCD 2014 có quy định các trường hợp sẽ được đổi, cấp lại thẻ CCCD, cụ thể như sau:

Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD; Khi công dân có yêu cầu. Bị mất thẻ CCCD; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.