Đua thuyền mừng Quốc khánh

Ngày 1/9, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ hội đua thuyền năm 2022 chào mừng Quốc khánh và đón chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận “Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ - huyện Quảng” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
Các thuyền đua nữ đua tài trên sông Nhật Lệ (Quảng Ninh, Quảng Bình).
Các thuyền đua nữ đua tài trên sông Nhật Lệ (Quảng Ninh, Quảng Bình).

Ngày 2/9/1946, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ hội đua thuyền mừng Quốc khánh đầu tiên. Từ đó đến nay, năm nào người dân của huyện Lệ Thủy cũng tổ chức đua thuyền trên sông Kiến Giang. Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang - huyện Lệ Thủy là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thông qua lễ hội nhằm giới thiệu đến người dân và du khách những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của người dân các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; đồng thời, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của địa phương, góp phần bảo tồn, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Đua thuyền mừng Quốc khánh ảnh 1

Tốc độ của các thuyền đua nam huyện Quảng Ninh.

Đua thuyền mừng Quốc khánh ảnh 2

Các cổ động viên đứng hai bên bờ sông Nhật Lệ cổ vũ thuyền đua.

Đua thuyền mừng Quốc khánh ảnh 3

Niềm vui của đội đua thuyền nữ xã Hiền Ninh khi đoạt Giải nhất.

Đua thuyền mừng Quốc khánh ảnh 4

Nhiều người dân đi thuyền để cổ vũ cho các đội đua.