Loading...
Click để bắt đầu
Share
Artificial Intelligence
E-MAGAZINE/NHÂN DÂN ONLINE
Artificial Intelligence . Trí tuệ nhân tạo . Artificial Intelligence . Trí tuệ nhân tạo . Artificial Intelligence . Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ
Nhân tạo
Việt Nam
Số liệu
Năm 2022
Doanh thu lĩnh vực
Công nghệ thông tin
148 tỷ USD
(tăng 8,7% so với năm 2021)
Số lượng doanh nghiệp
công nghệ số đăng kí
70.000
(tăng 9,5% so với năm 2021)
Ước tính
Nhân lực
ngành công nghệ thông tin
1 triệu người
<2.000 người
trong lĩnh vực
liên quan đến AI
<300 người
được coi là
chuyên gia về AI
Phấn đấu đến năm 2025
Kinh tế số
chiếm khoảng
20% GDP
Tỷ trọng kinh tế số trong
từng ngành, lĩnh vực đạt
tối thiếu 10%
Chỉ số sẵn sáng AI của chính phủ năm 2022
Xếp hạng toàn cầu
55/181
Xếp hạng trong ASEAN
6/10
Câu chuyện
Manh nha từ những năm 2014, Việt Nam đã có gần 10 năm chuẩn bị cho làn sóng trí tuệ nhân tạo, cho cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4. Loạt phỏng vấn là ý kiến của các chuyên gia và những người “thực chiến” đầu tiên của Việt Nam về trí tuệ nhân tạo.
Nguyễn Mạnh Quý
Giám đốc Viettel Cyberspace
Phùng Việt Thắng
Giám đốc Kinh doanh, Khối khu vực công và doanh nghiệp lớn
Microsoft Việt Nam
Nguyễn Tử Quảng
Tổng Giám đốc BKAV
Đào Đức Minh
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VinBigData
Bùi Hải Hưng
Tổng Giám đốc Công ty VinAI
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam
Trắc nghiệm
Đánh giá mức độ từ 1 - 5
Bạn hiểu rõ trí tuệ nhân tạo là gì?
Gửi
Tiếp
0%
Mức 1
0%
Mức 2
0%
Mức 3
0%
Mức 4
0%
Mức 5
Xem toàn bộ dữ liệu khảo sát