Yêu cầu hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Liên quan đến việc dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh liên tục thi công trì trệ kéo dài. Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu chậm nhất vào đầu năm 2023 các đơn vị liên quan phải hoàn thành đưa dự án này đi vào vận hành.

Yêu cầu hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng