Yên Hưng cán đích nông thôn mới

Sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Yên Hưng (Văn Yên, Yên Bái), xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đã cơ bản hoàn thiện 19/19 tiêu chí. Đến nay, xã Yên Hưng đã cứng hóa 100% số đường trục chính và trục đường liên thôn, 70% đường trục chính nội đồng, cơ bản đáp ứng xe cơ giới đi lại phục vụ sản xuất… Ngoài ra, Yên Hưng đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, người dân đóng góp hơn 60 tỷ đồng, hiến gần 7.000 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, vật liệu để bê-tông hóa đường liên thôn, giao thông nội đồng, các công trình phúc lợi và xây dựng các hạng mục công trì