Công nhân sơ chế nhân điều tại một doanh nghiệp chế biến hạt điều ở tỉnh Bình Phước.

Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều

Chiều 26/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ chức Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Vinacas nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 người. Chủ tịch Vinacas nhiệm kỳ 2016-2020 Phạm Văn Công tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Vinacas nhiệm kỳ 2021-2026.