Xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

NDO -

Ngày 23/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hỗ trợ cắt tóc cho các nhân viên y tế trong bệnh viện dã chiến tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: FB ca sĩ Nguyễn Phi Hùng)
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hỗ trợ cắt tóc cho các nhân viên y tế trong bệnh viện dã chiến tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: FB ca sĩ Nguyễn Phi Hùng)

Quyết định nêu rõ, Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Báo Văn hóa và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1927/QĐ-BVHTTDL ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo gồm 3 chương, 11 điều, áp dụng đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, trong và ngoài công lập. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, quy tắc này sẽ là tiêu chuẩn để những người hoạt động nghệ thuật có phát ngôn, hành động đúng mực, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Dự thảo đưa ra những điều nên và không nên trong hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, trong đó quy tắc chung là giữ gìn đạo đức, hình ảnh, tác phong, uy tín của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Dự thảo cũng đưa ra cụ thể quy tắc trong hoạt động nghề nghiệp; ứng xử với đồng nghiệp, công chúng, khán giả; ứng xử trong công tác xã hội, trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

Về hoạt động nghề nghiệp, dự thảo khuyến khích nghệ sĩ tích cực sáng tạo những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

Dự thảo còn đưa ra quy tắc người làm nghệ thuật phải công khai, minh bạch thông tin trong các hoạt động xã hội; tham gia hoạt động quảng cáo phải bảo đảm truyền đạt thông tin trung thực, chính xác về công dụng, tính năng sản phẩm; không đăng tải, chia sẻ và lan truyền nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng…