Xây dựng hình ảnh Công an vì nhân dân phục vụ

Sáng 30-5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vì nhân dân phục vụ". Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an dự.

Kế hoạch hành động xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an Thanh Hóa vì nhân dân phục vụ với ba nội dung, biện pháp chủ yếu. Từng CBCS công an phải có tinh thần cầu thị, khiêm tốn, lịch sự, kính trọng, lễ phép với nhân dân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tận tình hướng dẫn, giải thích để nhân dân hiểu; thực hiện nếp sống văn hóa từ giao tiếp, ứng xử với nhân dân đến có nhiều việc làm vì dân, nhất là các lực lượng, bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; tăng cường đấu tranh, phòng chống, nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý các loại tội phạm, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.