Xây dựng Hà Nội trở thành động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước

NDO - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) vừa khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành xây dựng các chương trình, đề án phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại cho 60 học viên là Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, cán bộ quy hoạch các chức danh nêu trên thuộc thành phố. Đây là một trong những hoạt động của thành phố nhằm thực hiện mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa.
0:00 / 0:00
0:00

Kể từ khi điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô đến nay, Hà Nội đã và đang tập trung phát triển đô thị, tạo ra hệ thống hạ tầng khung giao thông quan trọng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị trong khu vực và cả nước, tạo diện mạo mới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội”; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng phát triển đô thị đã được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị, thành phố tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện Luật Thủ đô nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho Hà Nội trong việc xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng.

Thứ hai là thành phố đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các công tác, chương trình trọng điểm có kế hoạch. Thứ ba là thành phố tập trung nguồn lực phát triển các tuyến đường có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng.

Thứ tư là hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển thành phố thuộc Thủ đô tại khu vực phía bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) kết nối với các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên; xây dựng thành phố tại khu vực phía tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai) kết nối với các tỉnh phía Tây Bắc để hình thành động lực phát triển kinh tế vùng. Thứ năm, tập trung phát triển các huyện lên quận; xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân, Nội Bài; đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống. Thành phố sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, tập trung, nỗ lực phát triển trở thành đô thị, thông minh, hiện đại, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.