Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, tổ chức hội nghị giới thiệu Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và Văn kiện pháp lý về quản lý biên giới quốc gia Việt Nam - Lào, tới các bộ, ngành và cơ quan báo chí. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào được xây dựng từ năm 2004 và được triển khai từ năm 2008. Đến tháng 12-2014, hai bên phối hợp xây dựng, nâng tổng số vị trí mốc và cọc dấu trên toàn tuyến biên giới lên 905 vị trí, tương ứng 1.002 mốc và cọc dấu; hoàn thành đo tọa độ và độ cao bằng máy GPS hai tần số đối với 1.002 mốc quốc giới và hơn 70 điểm kiểm tra đặc trưng địa hình khác; hoàn thành việc đo đạc để bổ sung cập nhật bộ bản đồ số đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào các đoạn đường tuần tra biên giới mới thi công… Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý biên giới sau phân giới cắm mốc, hai bên đã ký “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào” và “ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào”.