Xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt

Xây dựng một cấp ủy tốt chi bộ vững mạnh với đội ngũ đảng viên chất lượng là nội dung mà nhiều địa phương đã chú trọng triển khai trong thời gian qua. Đây được xem là giải pháp nhằm kết hợp các yếu tố về con người và tổ chức với nhau tạo nên một bức tường vững chắc để ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái, tiêu cực có thể xảy ra.

Xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt