Xăng giảm nhẹ, dầu lên giá

NDO -

NDĐT –Liên bộ Công thương – Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ các loại xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 19-10. Theo đó, giá xăng RON 92 giảm nhẹ 136 đồng/lít, trong khi các mặt hàng dầu tăng giá từ 222 đồng/kg đến 445 đồng/lít.

Xăng giảm nhẹ, dầu lên giá

Theo giải thích của Liên bộ Công thương – Tài chính, do giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu kỳ tính giá ngày 19-10-2015 chênh lệch so với kỳ tính giá cơ sở ngày 3-10-2015 thấp hơn 26 đồng/lít đối với mặt hàng xăng RON 92, thấp hơn 26 đồng/lít đối với mặt hàng xăng E5; cao hơn 222 đồng/lít đối với mặt hàng dầu Diesel 0.05s, cao hơn 279 đồng/lít đối với dầu hỏa, cao hơn 445 đồng/kg đối với dầu mazut.

Vì vậy, Liên bộ Công thương – Tài chính quyết định:
1. Trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng khoáng là 200 đồng/lít và giữ nguyên mức trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng dầu như hiện hành.

2. Sau khi thực hiện trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu như sau:
- Xăng RON 92: giảm giá 136 đồng/lít;
- Xăng E5: giảm giá 26 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng giá 222 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng giá 279 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng giá 445 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng RON 92: không cao hơn mức giá 18.003 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn mức giá 17.618 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn mức giá 13.945 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn mức giá 13.004 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn mức giá 9.887 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện
- Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2015.
- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Như vậy, đây là lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu lần thứ 14 kể từ đầu năm đến nay.