Xác lập vị thế Thành phố nhạc trưởng

LTS - Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đô thị nghìn năm tuổi này.
0:00 / 0:00
0:00
Xây dựng một mô hình quản lý phát triển vùng có tính đặc thù là giải pháp giúp Hà Nội phát triển kinh tế và tạo dựng vị thế, gìn giữ bản sắc. Ảnh: Quang Vinh
Xây dựng một mô hình quản lý phát triển vùng có tính đặc thù là giải pháp giúp Hà Nội phát triển kinh tế và tạo dựng vị thế, gìn giữ bản sắc. Ảnh: Quang Vinh

Để hiện thực hóa những định hướng đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết, tạo nên bước chuyển mang tính đột phá trong hành trình xác lập vị thế, bản sắc "Thành phố nhạc trưởng" của vùng Thủ đô và cả nước, rất cần sự nỗ lực, chung sức và những giải pháp quyết liệt, triệt để.