Vĩnh Phúc hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đã phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ những ưu thế ngoại lực, bằng những giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển tích cực về mọi mặt.

Đô thị Vĩnh Phúc ngày càng hiện đại.
Đô thị Vĩnh Phúc ngày càng hiện đại.

Những dấu ấn nhiệm kỳ

Nhiều năm trước, trên khắp các tuyến đường của thành phố Vĩnh Yên bị nhiều gia đình đua nhau làm mái vẩy, lấn chiếm lòng hè đường, làm xấu cảnh quan đô thị. Các quán xá tranh giành khách hàng thường xuyên diễn ra, gây lộn xộn, mất trật tự trên địa bàn. Nhưng đến nay, sau nhiều năm nỗ lực, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nhiệm vụ phát triển, xây dựng, quản lý đô thị, bộ mặt của TP Vĩnh Yên đã đổi mới, ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Phát triển Vĩnh Phúc theo hướng đô thị văn minh, hiện đại đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, với giải pháp lấy thị xã Vĩnh Yên (nay là thành phố) là đô thị lõi, tập trung xây dựng trở thành đô thị loại II. Đồng chí Trần Ngọc Oanh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cho biết, bước khởi đầu triển khai nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, khi điểm xuất phát từ một thị xã nhỏ. Nhưng với quyết tâm cao, Thành ủy thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác xây dựng đô thị; Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố quyết liệt đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện xây dựng đô thị theo quy hoạch chung của tỉnh. Kết quả, năm 2014, Vĩnh Yên được công nhận là đô thị loại II. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phân Thế Huy cho biết: Cùng với tập trung cho TP Vĩnh Yên, tỉnh cũng huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh, như đường giao thông, các công trình cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng... Các công viên, vườn hoa đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, cây xanh đường phố từng bước được cải tạo, trồng mới. Các tuyến đường và khu vực công cộng đã được xây dựng, hệ thống chiếu sáng bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đến nay, cùng với TP Vĩnh Yên đạt đô thị loại II, thị xã Phúc Yên cũng trở thành đô thị loại III; 20 thị trấn, xã được công nhận là đô thị loại V.

Một dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2010-2015, là tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững mục tiêu phát triển công nghiệp. Trước hoàn cảnh khó khăn chung về kinh tế, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Đưa sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những năm cuối nhiệm kỳ. Ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 9,6%/năm, trong đó công nghiệp tăng 9,2%/năm. Các sản phẩm công nghiệp ngày càng tăng về số lượng và chủng loại, nhiều sản phẩm mới được sản xuất như linh kiện điện tử, hàng công nghiệp tiêu dùng,... Sản phẩm ô-tô, xe máy tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục được quan tâm, bảo tồn, duy trì và phát triển; hiện có 24 làng nghề được công nhận đạt chuẩn.

Với khu vực nông nghiệp, nông thôn, Chương trình xây dựng nông thôn mới được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh Vĩnh Phúc đã sớm hoàn thành công tác quy hoạch ngay từ năm 2011; huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức và người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới; thay đổi cách chỉ đạo và triển khai, lựa chọn các xã làm điểm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo từng xã, từng tiêu chí, ưu tiên nguồn lực đầu tư; ban hành hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đồng bộ, công khai, phân cấp rõ ràng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, quyết liệt chỉ đạo tập trung vốn đầu tư hằng năm để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn. Đến hết năm 2015 dự kiến có hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 64,3% số xã trong tỉnh, vượt mục tiêu đề ra.

Tổng kết nhiệm kỳ, kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước; bình quân giai đoạn 2011-2015 ước đạt 6,2%/năm. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) không ngừng được mở rộng và tăng lên, năm 2015 ước đạt 73,7 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 1,7 lần so với năm 2010. GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 70 triệu đồng, tăng 10,3%.

Xây dựng Đảng là then chốt

Theo đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đạt được những kết quả như hiện nay là do Đảng bộ Vĩnh Phúc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng; chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đổi mới phương pháp lãnh đạo của đảng với chính quyền và các đoàn thể chính trị; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI được Tỉnh ủy chỉ đạo thận trọng, chặt chẽ, quyết liệt và rất cụ thể đối với tất cả tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học. Đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đoàn kết và cầu thị, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm, các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thấy rõ hơn trách nhiệm đối với những hạn chế, yếu kém ở cơ quan, đơn vị mình, từ đó tìm nguyên nhân, đề ra kế hoạch để khắc phục có hiệu quả. Các nội dung cần làm ngay sau kiểm điểm đã được triển khai tích cực, cơ bản khắc phục được hạn chế, yếu kém trước đây. Điểm nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Chỉ thị được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm, được dư luận nhân dân đánh giá cao.

Trên cơ sở hệ thống các văn bản, chính sách đã ban hành, các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện nghiêm; các chế độ của cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cùng với việc thực hiện tốt nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách trong quản lý, điều hành như cơ cấu lại đầu tư công; phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên, khoáng sản; quản lý ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Các quy định về nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ; về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả bước đầu.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả, gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và quy định về những điều đảng viên không được làm. Hầu hết cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nỗ lực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Định kỳ hằng năm kiểm điểm nội dung đăng ký rèn luyện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong quá trình thực hiện, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cần, kiệm, liêm, chính trong Đảng và trong xã hội, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ Vĩnh Phúc xác định, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị, tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21. Để đạt mục tiêu, Đảng bộ tỉnh đã xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, chú trọng phát triển mạnh sản xuất công nghiệp để công nghiệp thật sự trở thành động lực. Hai là, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển, cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc vào năm 2020. Ba là, tập trung phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Phát triển đô thị theo hướng bền vững, đặt nền móng để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Tập trung đầu tư chỉnh trang, nâng cấp các đô thị hiện có. Tiếp tục phát triển, hình thành các đô thị mới, thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo quy hoạch. Nâng cấp để thành phố Vĩnh Yên cơ bản đủ tiêu chí đô thị loại I; thị xã Phúc Yên đủ tiêu chí đô thị loại II, nâng cấp một số đô thị từ loại V lên loại IV. Coi trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường với phương châm: Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, huy động tối đa các nguồn lực của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp; khắc phục tư duy dự án trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Phấn đấu tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. Bốn là, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc và kiên quyết xử lý những vi phạm liên quan về đất đai, khoáng sản. Khắc phục tình trạng lãng phí trong sử dụng tài nguyên đất đai. Tập trung giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp, các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, các dự án trọng điểm của tỉnh.

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang sôi nổi thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng tình cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh, ngay từ bây giờ, nhiều phòng ban, đơn vị đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, trung thực, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, nói đi đôi với làm; thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân. Các cấp ủy đổi mới cách ra nghị quyết theo hướng bám sát những vấn đề trọng tâm, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, tính khả thi cao, chú trọng cân đối các nguồn lực và điều kiện để triển khai có hiệu quả. Chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền tập trung thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành cơ chế, chính sách, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại.