Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo

NDO -

NDĐT - Từ ngày 9 đến 12-5, Đoàn lãnh đạo cấp cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương, Giám đốc Học viện dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại CHDCND Lào, nhằm tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo và nghiên cứu lý luận.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (bên trái) trao tượng trưng quà tặng cho đồng chí Kì-kẹo Khày-khăm-phi-thun.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (bên trái) trao tượng trưng quà tặng cho đồng chí Kì-kẹo Khày-khăm-phi-thun.

Đoàn cũng dự Lễ Khai trương Dự án “Biên dịch Tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào”.

Tại Viêng-chăn, Đoàn đã đến chào xã giao và hội kiến với đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào. Tại buổi làm việc, đồng chí Phankham Viphavanh đã thay mặt cho Bộ chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng NDCM Lào trân trọng cảm ơn Bộ chính trị, Ban bí thư và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giúp đỡ, ủng hộ và hợp tác hiệu quả cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị Lào. Đồng chí Phankham Viphavanh cũng đánh giá cao Dự án “Biên dịch Tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” giữa Học viện CTQG Hồ Chí Minh và Học viện CT-HC Quốc gia Lào trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng NDCM Lào lần đầu tiên khẳng định lấy tư tưởng Cay-sỏn Phôm-vi-hẳn làm nền tảng kim chi nam.

Đồng chí Phankham Viphavanh cũng gợi ý cho hai Học viện có sứ mệnh đặc biệt quan trọng là thực hiện sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vốn luôn được xem là công việc gốc của Đảng, cần tăng cường hợp tác đào tạo theo hướng chú trọng năng lực thực tiễn bên cạnh trang bị tri thức lý luận, đề cao năng lực lãnh đạo, quản lý và thực hiện chính sách của đội ngũ cán bộ được đào tạo để đáp ứng những đòi hỏi và thách thức của thực tiễn, đẩy mạnh hội nhập và phát triển hiện nay.

Trong thời gian công tác tại Lào, Đoàn đã đến thăm và hội kiến với đồng chí Ki-kẹo Khày-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tại buổi làm việc, đồng chí Ki-kẹo Khày-khăm-phi đánh giá cao về hoạt động hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Học viện trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận, bao gồm: Dự án biên dịch kinh điển mác-xít và biên dịch Tư tưởng Hồ Chí Minh từ tiếng Việt sang tiếng Lào, nghiên cứu về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN,.. Đặc biệt đồng chí Ki-kẹo Khày-khăm-phi-thun nhấn mạnh vai trò quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và Nhà nước Lào, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nghiên cứu toàn diện, có hệ thống tư tưởng đồng chí Cay-sỏn Phôm-vi-hẳn như tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng NDCM Lào đặt ra.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, thay mặt cho Đoàn lãnh đạo cấp cao của Học viện, trao tặng 20 bộ máy tính nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật giúp cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước phân công.

Đoàn cũng đã có những buổi tiếp xúc và hội đàm cởi mở và thân thiết với Ban lãnh đạo và cán bộ của Học viện Chính trị-hành chính quốc gia Lào, Hai bên đã đánh giá và tổng kết về các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy cho Học viện Lào; kết quả thực hiện dự án nghiên cứu chung về kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN, về vai trò của Đảng cầm quyền,… và việc tổ chức, thực hiện Dự án “Biên dịch Tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào”. Hai bên đã nhất trí sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, tổ chức, thực hiện các hoạt động về đào tạo cán bộ, nghiên cứu và trao đổi học thuật, đặc biệt là chia sẻ tri thức lý luận, kinh nghiệm và hệ thống thông tin-tư liệu nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng và Nhà nước Việt Nam-Lào giao phó cho hai Học viện.

Tại Viêng-chăn, Đoàn cũng có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội quốc gia Lào, trao đổi về khả năng hợp tác trong nghiên cứu lý luận và các vấn đề khoa học xã hội giữa ba bên (hai Học viện và Viện KHXH quốc gia Lào). Trong thời gian này, Đoàn đã đến đặt hoa và vào thăm Bảo tàng Cay-sỏn Phôm-vi-hẳn tại thủ đô Viêng-chăn.