Việt Nam có di sản tư liệu mới

Vào lúc 12 giờ 30 phút (10 giờ 30 phút giờ Việt Nam) ngày 26/11 tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra ở thành phố Andong (Hàn Quốc), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua hai hồ sơ “Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng” và “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943)” là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh.
Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh.

Bia ma nhai tại Đà Nẵng gồm 76 bia chữ Hán và hai bia chữ Nôm với nội dung, phong cách đa dạng, hình thức độc đáo, nhiều thể loại như: ngự bút, bia ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối… của các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng, cùng các thế hệ tao nhân, mặc khách đã từng dừng chân lưu đề trên vách đá, hang động tại danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây là những tư liệu thể hiện rõ tính giao thoa kinh tế, văn hóa, xã hội Nhật Bản - Trung Hoa - Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX.

Văn bản Hán Nôm Hà Tĩnh là bộ sưu tập độc bản được viết bằng tay, gồm: 26 sắc phong gốc do các vua triều Lê, Nguyễn ban tặng; 19 tờ văn bằng và ba bức trướng bằng lụa, viết bằng chữ Hán và chữ Nôm từ năm 1689 đến 1943. Các văn bản từng là nguồn tư liệu để biên soạn sách, thông tin có thể kiểm chứng qua các tài liệu như “Đại Việt sử ký tục biên”, “Khâm định Việt sử thông giám cương mục”, “Lịch triều hiến chương loại chí”, “Nghệ An ký”.