Việc khai nhận di sản thừa kế của gia đình bà Nguyễn Thị Loan tại tỉnh Bình Dương

NDO - Báo Nhân Dân phản ánh đơn của bà Nguyễn Thị Loan (trú tại: phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khiếu nại về việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chia theo thừa kế.
0:00 / 0:00
0:00
Việc khai nhận di sản thừa kế của gia đình bà Nguyễn Thị Loan tại tỉnh Bình Dương

Về nội dung này, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 418/UBND-TP ngày 18/11/2022 của UBND phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nội dung chính như sau:

Qua nghiên cứu công văn do Báo Nhân Dân chuyển đến, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa trả lời như sau: Theo nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Loan thì hồ sơ khai nhận thừa kế của bà đã hoàn chỉnh (đã hoàn tất việc niêm yết tại địa phương, đã được công chứng tại Văn phòng công chứng) và hiện đã nộp Văn bản khai nhận di sản thừa kế (đã được công chứng) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, phần thủ tục hành chính liên quan đến việc khai nhận di sản thừa kế của bà Loan đã được thực hiện hoàn chỉnh tại UBND phường Thái Hòa như: cung cấp các giấy tờ hộ tịch liên quan đến việc xác nhận quan hệ nhân thân của người để lại di sản, công tác phối hợp niêm yết Văn bản khai nhận di sản tại địa phương, còn lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Văn bản khai nhận di sản sẽ thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên.

Trong trường hợp cần thiết, UBND phường sẽ thực hiện việc phối hợp xác minh khi có yêu cầu của cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, UBND phường Thái Hòa chưa nhận được bất cứ yêu cầu phối hợp nào của cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên.