Hậu Giang phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Thứ Năm, 03-06-2021, 14:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ phát động.

Ngày 3-6, tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6; triển khai thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” năm 2021.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường, bảo vệ cảnh quang, hệ sinh thái tự nhiên, hướng tới xây dựng môi trường sống trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên khẳng định: Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo phương châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời, bảo vệ môi trường cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29 ngày 23-7-2020 và quản lý, kiểm soát động vật ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42 ngày 8-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; đặc biệt là áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới hệ sinh thái.

Hậu Giang phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới -0
Trồng cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới. 

Các cấp, ngành, địa phương chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chăn nuôi; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh…

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây thực hiện Mô hình tuyến đường ấp kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân.

PHÙNG DŨNG