Đà Nẵng khởi động dự án Chung tay bảo vệ nguồn nước, giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Thứ Sáu, 04-06-2021, 14:09
Các đơn vị ký kết trực tiếp triển khai dự án tại Đà Nẵng.

Mục tiêu của việc ký kết nhằm khởi động, triển khai các dự án, chung tay bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường bằng những giải pháp cụ thể. Góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030”.

Sáng 4-6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết trực tuyến khởi động dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” và dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương”, do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ.

Theo đó, dự án "Chung tay bảo vệ nguồn nước" tại TP Đà Nẵng do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và các thành viên Mạng lưới Bảo tồn nguồn nước Việt Nam thực hiện, với nguồn kinh phí 10 tỷ đồng. CECR sẽ triển khai dự án trong năm 2021-2023, nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan để thực hiện năm hoạt động cốt lõi tại Đà Nẵng bao gồm: Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; xây dựng mô hình khu dân cư phát triển bền vững tại Hòa Vang và Thanh Khê; thúc đẩy các sáng kiến sử dụng nước thông minh và tái sử dụng nước trong doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án "Thành phố môi trường năm 2021-2023"; hoạt động truyền thông giáo dục môi trường.

Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do USAID tài trợ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là chủ dự án, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Đại học Y tế Công cộng, Công Ty TNHH Tích hợp Hệ Thống Quản lý quốc tế, thực hiện. Tại Đà Nẵng, dự án sẽ triển khai các hoạt động theo ba nhóm hợp phần chính: Hỗ trợ xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động Giảm thiểu rác thải nhựa cấp quận;h trợ xây dựng và thực hiện chính sách liên quan đến quản lý rác thải nhựa cấp thành phố; tài liệu hóa, chia sẻ thông tin và truyền thông kết nối thông qua nền tảng số; kết nối, trao đổi bài học kinh nghiệm giữa các địa phương trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Dự án lựa chọn quận Cẩm Lệ và quận Hải Châu để thúc đẩy các hành động tại cộng đồng dân cư tại các địa phương. 

Tại chương trình, Sở TN và MT TP Đà Nẵng đã ký kết trực tuyến với các đơn vị, đồng thời ký kết trực tiếp với quận, huyện tại Đà Nẵng. Đồng thời phát động Chương trình 195 CLB Môi trường cựu chiến binh Đà Nẵng tham gia hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường TP Đà Nẵng năm 2021.

ANH ĐÀO