Thúc đẩy công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Thứ Bảy, 21-08-2021, 05:35
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Chiều 20/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì làm việc với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (LLPBVHNT) T.Ư về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ những năm qua và phương hướng công tác trọng tâm của Hội đồng thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT T.Ư Nguyễn Thế Kỷ đã điểm lại quá trình hoạt động và những thành tựu của Hội đồng trong bốn nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo T.Ư về công tác lý luận, phê bình VHNT. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật của Hội đồng LLPBVHNT T.Ư, mong muốn các thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy kinh nghiệm quản lý và chuyên môn, tư vấn và tham mưu cho Đảng, Nhà nước về văn hóa, lý luận, phê bình VHNT; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối văn nghệ của Đảng. 

Những nhiệm vụ cần thiết của Hội đồng thời gian tới là đoàn kết và huy động sức mạnh của văn nghệ sĩ; tăng cường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đội ngũ lý luận, phê bình vững vàng về tư tưởng, đạo đức, chuyên môn ở các lĩnh vực VHNT. Hội đồng cũng cần phát huy bản lĩnh, tầm nhìn lâu dài, ứng phó các biến động trong nước và quốc tế, thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và văn nghệ sĩ; nắm bắt và tổng kết thực tiễn, từ đó tham mưu, tư vấn và đề xuất các giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các văn kiện quan trọng khác của Đảng về lĩnh vực văn hóa, VHNT...