Thành phố Cần Thơ triển lãm sách “Dấu ấn Hồ Chí Minh”

Thứ Tư, 27-04-2022, 15:01
Các đại biểu tham quan tại lễ khai mạc triển lãm sách về Bác Hồ.

Ngày 27/4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, chi nhánh Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”.

Triển lãm giới thiệu hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản trong nhiều năm. Sách triển lãm được chia thành 3 chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Ngoài các ấn phẩm in ấn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã xây dựng trang sách điện tử trên Website stbook.vn, trong đó có tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để độc giả khắp nơi có thể tiếp cận, tìm đọc.

Triển lãm sách “Dấu ấn Hồ Chí Minh” nhằm tỏ lòng kính yêu và ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông tin, giới thiệu với bạn đọc những câu chuyện đẹp, nhân văn về Bác Hồ trong công việc và cuộc sống đời thường, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Triển lãm diễn ra từ 27/4-21/5 nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

THANH TÂM