Thêm ba đối tượng được miễn học phí

Thứ Ba, 16-07-2013, 19:31

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NÐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Theo nghị định mới, một số quy định về miễn, giảm học phí đã được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, có thêm ba đối tượng được bổ sung trong quy định miễn học phí gồm: Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 20 trong tổng số 52 điều của Luật Bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đưa ra ngày 16-7, các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến 20 trong tổng số 52 điều của Luật BHYT hiện hành. Việc sửa đổi được thể hiện từ đối tượng, hình thức tham gia BHYT đến quản lý và sử dụng quỹ, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện BHYT...  Ðáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng, cần xác định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với mọi đối tượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ðể tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện Luật, nhiều ý kiến kiến nghị thành lập hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật về BHYT giúp đánh giá, thẩm định, tư vấn quyết định những vấn đề lớn liên quan đến chính sách, pháp luật BHYT.

PV