Siết chặt điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá

Chủ Nhật, 28-02-2021, 03:10

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá.

Trong đó, nghị định bổ sung yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá. Những người này phải là thẩm định viên về giá, đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định; có ít nhất ba năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá, hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá đang bị đình chỉ hoặc tạm ngừng hoạt động thì không được ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá,... Giá dịch vụ thẩm định giá thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp và được ghi trong hợp đồng. Khi phát sinh tranh chấp về kết quả thẩm định giá giữa doanh nghiệp và khách hàng, việc giải quyết có thể thương lượng, hòa giải, bằng trọng tài thương mại hoặc khởi kiện ra tòa.

PV