Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Thứ Ba, 28-04-2020, 02:25
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Theo đó, sân gôn được xây dựng tại địa điểm đáp ứng các điều kiện sau: Phù hợp nguyên tắc quy định và đáp ứng điều kiện về sử dụng đất theo quy định; phù hợp định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có liên quan; đáp ứng điều kiện xây dựng công trình cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật kết nối trong và ngoài khu vực sân gôn; phù hợp yêu cầu lập hành lang bảo vệ nguồn nước, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo quy định.

Các loại đất được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn, gồm: vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định. Sử dụng đất tại vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích để xây dựng sân gôn không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định...

Nghị định cũng quy định rõ loại đất không được sử dụng đầu tư xây dựng sân gôn; điều kiện xây dựng, mở rộng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ hoạt động kinh doanh sân gôn, cũng như quy định nhà đầu tư thực hiện dự án phải đáp ứng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6-2020.

PV