Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Năm, 22-04-2021, 00:36

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NÐ-CP ngày 19-4-2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8-2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II-2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6-2021 và quý I, quý II-2021. Số thuế GTGT của tháng 7-2021 được gia hạn bốn tháng và gia hạn ba tháng đối với số thuế của tháng 8-2021.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên tờ khai đã khai. Gia hạn sáu tháng kể từ ngày 31-5-2021 đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm…

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.